راهنما
وضعیت خوابگاه
   
       
* نام * نام خانوادگي
* شماره شناسنامه * كد ملي
سریال شناسنامه :
وضعيت تأهل جنسيت
* تاريخ تولد
انتخاب تاریخ
  محل صدور
محل تولد نظام وظيفه
ملیت قومیت
دين مذهب
استان شهر
     
آدرس
کد پستی
تلفن ثابت   تلفن همراه  
تلفن پدر   تلفن مادر
خانواده شهيد آدرس ايميل
ایثارگر کمیته امام خمینی
بهزیستی نام پدر:
نوع كاربري نام مادر:
توضیحات :    
* شماره دانشجویی      
  * تاریخ  شروع به تحصیل
انتخاب تاریخ
  تاریخ فراغت از تحصیل
انتخاب تاریخ
 
دانشکده    
ساختمان    
گروه    
مقطع    
*  رشته تحصیلی  
*  گرایش  
 *  ترم ورود       
نوع پذیرش  
هزینه بصورت رایگان  
 
 

لطفا عکس پرسنلی با  قالب Jpg انتخاب بفرمایید
    دریافت آیین نامه خوابگاهی
  .